Alfonso Capraro: U cuntu da nascita de Dei.

€26.60

Dalla Teogonia di Esiodo nella parlata giurgintana con testo in italiano a fronte a cura de I Buoni Cugini editori. 
Prefazione del prof. Nicola Grato.
Copertina di Alfonso Capraro

Certi pagini, di stu libru, secunnu liggi,
un sunnu adatti a picciliddi;
sunnu suggeriti a picciuttazzi,
megliu, si ammucciuni, liggiuti,
picchì no?
Nsemmula e ziti.

Eccu comu a pensu a duviri:
pi parlari di miti,
bisogna esagerari.
Su esagerati l’azioni,
su esagerati i sensi,
su esagerati l’emozioni.
Po’ essiri moderatu u sessu,
esageratissimu è chissu.
Certu ca è eroticu...
È primitivu!...

Cu pensa ca eroticu è triviali,
di sti pagini sinn’avi a scansari.

Accettu, ca sti pagini
li chiamati vastasaria
ma un sunnu purcaria,
puru si siti liberi,
di pinsalla com’è ca sia.
Ma un ci po’ essiri cinsura.
Un dittu giurgintanu, dici:
“i paroli un fannu purtusi”.
Sugnu sciccazzu,
ma un portu capistru.... (Alfonso Capraro)

Pagine 380
Prezzo di copertina € 28,00